Ödenek Takip Sistemi

 

ÖNEMLİ DUYURULAR mail

 

1- İl Özel İdarelerine aktarılan yatırım ödeneklerinin 2020 Yılı IV. Dönem (Ekim, Kasım, Aralık) harcama veri girişleri başlamış olup, en geç 29 Ocak 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar yetkili kişiler tarafından sisteme girişlerin yapılması gerekmektedir. 

 

2- Harcama veri girişlerinde İl Özel İdarelerine aktarılan 2020 Yılı IV. Dönem (Ekim, Kasım, Aralık) yatırım ödeneklerinin yer aldığı Bütçe Giderleri Kesin Cetvelleri, İl Özel İdarelerinden temin edilerek en geç 29 Ocak 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar akansuleyman.demir@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

BİLGİLENDİRMELER

 

1-  İl Özel İdarelerine aktarılan yatırım ödeneklerinden gerçekleştirilen harcamalar, her yıl üçer aylık dönemler itibariyle ve "Önemli Duyurular" başlığında belirtilen süreler dikkate alınarak Ödenek Takip Sistemine girişleri yapılır.

2-  Harcama girişleri yapılmadan önce, ödeneklerin gönderildiği İl Özel İdarelerinden "Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli" temin edilir ve bu cetvelde yer alan veriler ile harcama verilerinin uygunluğu sağlandıktan sonra sisteme harcama girişleri yapılır. Ayrıca anılan cetvelin bir nüshası yine "Önemli Duyurular" başlığı altında belirtilen süreler dikkate alınarak Başkanlığımıza gönderilir.

3-  Harcama veri girişleri yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

a- İldeki hastanelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İl Özel idarelerine gönderilen ödeneklerden yapılan harcamalar; ilgisine göre Makine-Teçhizat 06.1, Onarım 06.6 ve Onarım 06.7  başlıklarının Hastaneler alt başlığına,

b- İl Sağlık Müdürlükleri ve Mülga Halk Sağlığı Müdürlükleri adına İl Özel İdarelerine gönderilen ödenekler, Makine-Teçhizat 06.1 ve Onarım 06.7 başlığının İl Sağlık Müdürlüğü alt başlığına,

c- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü  adına gönderilen ödeneklerden, Kamulaştırma 06.4 ve Yapı-Tesis 06.5 ödenekleri Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü  alt başlığına ve Onarım 06.7 Ödenekleri ise Onarım 06.7 başlığının İl Sağlık Müdürlüğü alt başlığına kaydedilecektir.

d- Yapı-Tesis 06.5 ödeneklerinden yapılan harcamalar "2020 İ.Ö.İ. Proje Harcama Girişi" sayfasına, diğer ödeneklerden yapılan harcamalar ise "Harcama Giriş Ekranı" sayfasına kaydedilecektir.

4- Ödenek Takip Sistemine girişlerin Sağlık E-posta kullanıcı adları (Örneğin: adınız.soyadınız) ile yapılması gerekmektedir.

5- Kullanıcıların mail adreslerinin sağlık e-posta  uzantılı olması zorunludur.

 

FAYDALI LİNKLER

YİKOP Usul ve Esaslar

İl Özel İdaresine Ödenek Aktarılması

YİKOP Ödenek Aktarma Bakan Onayı

_______________________________

SORU VE ÖNERİLER İÇİN

E-posta   :akansuleyman.demir@saglik.gov.tr

Tel           : 0312 573 7083

Giriş
Kullanıcı Adı:
Şifre:
 
Giriş