Ödenek Takip Sistemi
 

İl Özel İdarelerine aktarılan ödenekler ile gerçekleşen harcamaların takibi amacıyla geliştirilen bir web uygulamasıdır.

!!    Ödenek Takip Sistemi için Sağlık Eposta Kullanıcısı (Ör: adiniz.soyadiniz) ile giriş yapmanız gerekmektedir.

            25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü´nün İl Özel İdarelerinde mevcut bulunan (06.1 ve 06.7 ) ödenekleri İl Sağlık Müdürlüğü adına girilecektir. Ancak sistem üzerinde düzenleme yapılıncaya kadar mevcut duruma göre kayıtlar girilmeye devam edileciktir.

 

Kullanıcıların mail adresleri Sağlık Eposta adresleri olması zorunludur.

2017 Yılı II. Dönem Harcama Veri Girişleri Tamamlanmıştır.

 

SORU ve ÖNERİLERİNİZ İÇİN İRTİBAT:
SGB - Genel Bütçe Daire Başkanlığı
Tel: 0 312 573 71 64
Fax: 0 312 573 70 85

email:


yatirim.koordinasyon@saglik.gov.tr

 

Giris
Kullanici Adi:
Sifre:
 
Giris