Ödenek Takip Sistemi

 

ÖNEMLİ DUYURULAR mail

İl Sağlık Müdürlüklerince İl Özel İdarelerine aktarılmak üzere gönderilen yatırım ödeneklerinden 2022 Yılı II. Dönemde (Nisan, Mayıs, Haziran) yapılan harcamalara ilişkin verilerin giriş çalışmaları 6 Temmuz 2022 tarihinde başlatılacaktır.

 

Bu kapsamda;

 

1- İl Sağlık Müdürlükleri tarafından İl Özel İdarelerine aktarılan yatırım ödeneklerinin yer aldığı 2022 Yılı II. Dönem (Nisan, Mayıs, Haziran)  Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvellerinin ilgili İl Özel İdarelerinden onaylatılarak temin edilmesi ve bir örneğinin en geç 28 Temmuz 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar pdf formatında resmi yazı ile Başkanlığımıza gönderilmesi,

 

 

 

2- Anılan süre içerisinde söz konusu cetvellerde yer verilen harcama verileri dikkate alınarak, 2022 Yılı İkinci Dönem harcama veri giriş çalışmalarının tamamlanması,

 

 

 

3- İşlemin sonuç durumu bilgilerinin Başkanlığımıza resmi yazı ile iletilmesi gerekmektedir.

 

BİLGİLENDİRMELER

1-  İl Özel İdarelerine aktarılan yatırım ödeneklerinden gerçekleştirilen harcamalar, her yıl üçer aylık dönemler itibariyle ve "Önemli Duyurular" başlığında belirtilen süreler dikkate alınarak Ödenek Takip Sistemine girişleri yapılır.

2-  Harcama girişleri yapılmadan önce, ödeneklerin gönderildiği İl Özel İdarelerinden "Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli" temin edilir ve bu cetvelde yer alan veriler ile harcama verilerinin uygunluğu sağlandıktan sonra sisteme harcama girişleri yapılır. Ayrıca anılan cetvelin bir nüshası yine "Önemli Duyurular" başlığı altında belirtilen süreler dikkate alınarak Başkanlığımıza gönderilir.

3-  Harcama veri girişleri yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

a- İldeki hastanelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İl Özel idarelerine gönderilen ödeneklerden yapılan harcamalar; ilgisine göre Makine-Teçhizat 06.1, Onarım 06.6 ve Onarım 06.7  başlıklarının Hastaneler alt başlığına,

b- İl Sağlık Müdürlükleri ve Mülga Halk Sağlığı Müdürlükleri adına İl Özel İdarelerine gönderilen ödenekler, Makine-Teçhizat 06.1 ve Onarım 06.7 başlığının İl Sağlık Müdürlüğü alt başlığına,

c- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü  adına gönderilen ödeneklerden, Kamulaştırma 06.4 ve Yapı-Tesis 06.5 ödenekleri Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü  alt başlığına ve Onarım 06.7 Ödenekleri ise Onarım 06.7 başlığının İl Sağlık Müdürlüğü alt başlığına kaydedilecektir.

d- Yapı-Tesis 06.5 ödeneklerinden yapılan harcamalar "2022 İ.Ö.İ. Proje Harcama Girişi" sayfasına, diğer ödeneklerden yapılan harcamalar ise "Harcama Giriş Ekranı" sayfasına kaydedilecektir.

4- Ödenek Takip Sistemine girişlerin Sağlık E-posta kullanıcı adları (Örneğin: adınız.soyadınız) ile yapılması gerekmektedir.

5- Kullanıcıların mail adreslerinin sağlık e-posta  uzantılı olması zorunludur.

 

FAYDALI LİNKLER

AYDINLATMA METNİ

YİKOP Usul ve Esaslar

İl Özel İdaresine Ödenek Aktarılması

YİKOP Ödenek Aktarma Bakan Onayı

_______________________________

SORU VE ÖNERİLER İÇİN

E-posta   :didem.cetin@saglik.gov.tr

Giriş
Kullanıcı Adı:
Şifre:
 
Giriş